Associations

• Jawahar Kala Kendra, Jaipur
• Rajasthan Lalit Kal Akademi, Jaipur
• Khoj Artists’ Group, Jaipur